Dla firm

_male-001-4

DLA FIRM
W swojej ofercie dla organizacji kieruję się zasadą, że jedynie zaangażowane zespoły są w stanie, nie tylko realizować zadania, ale przede wszystkim osiągać zamierzone cele. I robić to w sposób ambitny, efektywny, elastyczny, a przy okazji jeszcze nieźle się przy tym bawić.

Opieram się na Teorii Samodeterminacji (SDT) Edwarda Deci i Richarda Ryana, wg której dla zaangażowania ludzi w pracy kluczowe znaczenie odgrywa możliwość zaspokojenia przez pracowników 3 naturalnych potrzeb: autonomii, relacji, kompetencji. Stąd wspieram firmy w budowaniu tych 3 fundamentów angażowania.

AUTONOMIA
Pracownicy chcą czuć, że to oni dokonują wyborów i że mają realny wpływ na to, co się dzieje w firmie.
Dla wzmacniania autonomii pracowników proponuję:

  • System cyklicznego zbierania informacji zwrotnej i wyprzedzającej od pracowników w formie badania zaangażowania pracowników i wdrażania zmian
  • Facylitację spotkań problemowych.
RELACJE

Ludzie w miejscu pracy potrzebują dobrych relacji z innymi, poczucia przynależności do zespołu, atmosfery sprzyjającej współpracy i wzajemnemu wspieraniu siebie.
Dlatego uważam, że skutecznymi narzędziami do budowania efektywnych zespołów są:

  • Coaching zespołu
  • Warsztaty budowania zespołu w oparciu o profil zespołowy MindSonar® test
  • Program coachingowy (indywidualny i grupowy): „Rozwiąż spór, zachowaj relacje”
  • Mediacje pracownicze, kiedy w roli mediatora wspieram strony konfliktu, aby to one znalazły akceptowalne rozwiązanie sporu
  • Projekt wdrożenia programu mediatorów wewnętrznych – swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzieliłam się tutaj: http://slowlajf.org.pl/przeciwdzialanie-wypaleniu/dla-organizacji-mediacje-opowiada-ewa-schabek/.

KOMPETENCJE

Wszyscy mamy potrzebę bycia skutecznym w tym, co robimy korzystając ze swoich umiejętności, doświadczeń, zasobów wewnętrznych i zewnętrznych. Warto wykorzystać naturalną potrzebę pracowników dążenia do rozwoju osobistego i stąd w mojej ofercie:

  • Coaching indywidualny
  • Coaching grupowy
  • Mentoring.

Zaufali mi między innymi:

psl-minilogo
logo
logo-ses-edu-pl
logo-1
logo_ee_1line
DFS_Poland-Silesia-resized
logo_yes
logo_intermarche

logo_vgp


© 2014 Ewa Schabek supported by all visual