Granic zamykanie, granic otwieranie

Pomyśl jakie Ty stawiasz w swoim umyśle granice dla „my”.

Jednym ze wzorców poznawczych, które możemy zidentyfikować za pomocą badania MindSonar jest podobieństwa vs różnice. To sposób w jaki dokonujemy porównań: na jednym krańcu są osoby, które przede wszystkim dostrzegają podobieństwa porównywanych obiektów, na przeciwnym krańcu są osoby, które skupiają się na tym, co jest inne, co nie pasuje. Te porównania mogą dotyczyć dwóch zdarzeń w życiu, tego, na ile dana sytuacja, efekt działania spełnia lub nie nasze oczekiwania, innych ludzi. Są oczywiście jeszcze warianty pośrednie, na przykład: w pierwszym rzędzie skupiamy się na podobieństwach, a później na różnicach lub odwrotnie. W ten sposób dokonujemy również klasyfikacji na my – inni, swoi – obcy. W stosunku do „my” i „swoi” (gdzie bazujemy na podobieństwach) uruchamiamy postawy dbałości, współpracy, empatii, otwartości i dążymy do budowania pozytywnych relacji. W stosunku do „obcy” i „inni” (gdzie dostrzegamy głównie różnice) zachowujemy dystans, często przejawiamy nieufność i unikamy kontaktu, czasem dominuje wrogość i agresja. Zatem w zależności od tego jak szeroko gotowi jesteśmy definiować grupę „swoi” w danej sytuacji, tak często jesteśmy, w naturalny sposób, gotowi przejawiać zachowania prospołeczne.


A dla Ciebie jak liczna jest grupa, którą definiujesz jako „swoich”, podobnych do Ciebie? Czy to najbliższa rodzina, rodzina i przyjaciele, mieszkańcy tej samej dzielnicy, ludzie, istoty żywe? W zależności od sytuacji ten krąg może poszerzać się albo zawężać. Jeśli chcesz go poszerzać skupiaj się na podobieństwach.


W kontekście żywej ostatnio dyskusji o zamykaniu granic przed imigrantami, pomyśl jakie Ty stawiasz w swoim umyśle granice dla „my”. Polacy, Europejczycy, chrześcijanie, ludzie? Kogo jesteś gotowy wpuścić?


Następny wpis:

DSC_0228 (2)


© 2014 Ewa Schabek supported by all visual