W ICD-11 wypalenie zostało ściśle powiązane z pracą

Wypalenie to już nie ogólne "wypalenie się" a syndrom ściśle powiązany z pracą, a ściślej mówiąc ze stresem w miejscu pracy.

ICD to Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych opracowywana przez WHO (Międzynarodową Organizację Zdrowia). Obecnie obowiązuje wersja 10, rewizja 11 jest opracowana jako następna i wejdzie w życie w styczniu 2022 roku.
Zmiana dotyczy tego, że wypalenie zostaje określone bardziej specyficznie niż do tej pory. Obecnie jest ono zakwalifikowane w Rozdziale XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia, bardzo ogólnie jako „Wypalenie się”, a rozwinięcie to „stan wyczerpania życiowego”.
W nowej wersji wypalenie określone jest bardziej specyficznie i jest elementem grupy „Problemy powiązane z zatrudnieniem i bezrobociem”, a sam syndrom jest opisany bardziej szczegółowo. Wskazane jest więc wyraźnie powiązanie z pracą.
Oznacza to, że WHO uznało wypalenie zawodowe jako poważny problem powiązany bezpośrednio z pracą, a ściślej mówiąc ze stresem w miejscu pracy.


Następny wpis:


© 2014 Ewa Schabek supported by all visual