Mikroopowiadanie numer IV: Raport

Rekomendacja: omijać!

Raport w sprawie obserwowanej planety w Układzie Słońca:
• Planetę zdominował panoszący się gatunek istot dwunożnych pionowych
• Charakteryzuje się on słabo rozwiniętą, zniekształconą i fragmentaryczną świadomością oraz oderwaniem od sieci życia
• Ma tendencję do powtarzania tych samych wzorców, mimo, że są nieskuteczne
• Co dziwne, istoty te zabijają inne gatunki nie tylko po to, żeby dostarczyć sobie energię, ale też z innych powodów np. aby wieszać ich powłoki, albo inne części, na ścianach domostw, nie zbadano jeszcze celu takiego niezrozumiałego działania
• Zabijają również przedstawicieli swojego własnego gatunku! Nie wiemy jeszcze w jakim celu – zazwyczaj zakopują potem ciała w ziemi – być może jako pożywienie dla innych gatunków?
Rekomendacja: omijać! Planeta nie nadaje się do włączenia do sieci, silnie zagrożona destrukcją przez rozpanoszony gatunek. Zaleca się jednak kontynuowanie obserwacji dla celów poznawczych.


Następny wpis:

ziemia1[1]


© 2014 Ewa Schabek supported by all visual