Myślenie a skuteczność działań

Główną różnicą jest to, że myślenie racjonalne ma oparcie w faktach i rzeczywistości, a myślenie pozytywne jest często zaklinaniem rzeczywistości i właśnie ignorowaniem faktów.

Z pewnością wielokrotnie słyszeliście o mocy pozytywnego myślenia. Wielu z Nas jest przekonanych, że pozytywne myśli powodują pozytywne wydarzenia. Ot, takie uproszczenie, które poprawia samopoczucie. Proponuję jednak dostrzegać, zdawałoby się subtelną, różnicę między myśleniem pozytywnym a racjonalnym.


Główną różnicą jest to, że myślenie racjonalne ma oparcie w faktach i rzeczywistości, a myślenie pozytywne jest często zaklinaniem rzeczywistości i właśnie ignorowaniem faktów.
Można to zobrazować następującą sytuacją – mamy poważne kłopoty w pracy spowodowane popełnionym przez nas błędem, klient grozi zerwaniem umowy a przełożony oczekuje naprawy pomyłki i odbudowania relacji z urażonym klientem.
Myśl pozytywna mogłaby brzmieć: na pewno wszystko dobrze się skończy. Chociaż przecież nie wiemy czy tak będzie.
Myśl racjonalna mogłaby brzmieć: to jeszcze może skończyć się dobrze. Dostrzeganie możliwości dobrego rozwiązania jest silniej osadzone w rzeczywistości.


Oczywiście rezultat w dużej mierze zależy od naszego działania. Czy jednak nasze działanie nie wynika w dużej mierze z naszego sposobu myślenia o sytuacji? Myślenie pozytywne w tym przypadku może prowadzić do bagatelizowania sprawy i przedsięwzięcia niewystarczających działań. Myśląc racjonalnie utrzymujemy pozytywne nastawienie (widzimy możliwości), ale też jesteśmy bardziej zmobilizowani do konkretnych działań.


Jest jeszcze 3 możliwość – myślenie negatywne. W przedstawionej sytuacji mogłaby to być myśl: tu już się nic nie da zrobić. To wariant najmniej korzystny (chociaż całkiem popularny!). Bo skoro tak jest, to nie będę nic robić (brak oczekiwania rezultatu), albo będę robić tak, że potwierdzę w rezultacie własne założenie (samospełniające się proroctwo).


I jeszcze warto pamiętać, że racjonalne nie wyklucza pozytywnego!


Następny wpis:

http://www.dreamstime.com/stock-image-thinking-video-person-thinks-film-image54231271


© 2014 Ewa Schabek supported by all visual