PolMaintenance 2017

Dla budowania zaangażowania kluczowe znaczenie mają potrzeby: autonomii, relacji, kompetencji.

Miałam przyjemność uczestniczyć w wydarzeniu zorganizowanym przez SUR  (www.sluzby-ur.pl): PolMaintenance 2017 – konferencji branżowej dla osób zajmujących się utrzymaniem ruchu.
Świetnie, że wśród bardzo specjalistycznych tematów dotyczących branży znalazło się miejsce na obszary związane z motywowaniem i angażowaniem.

Ja starałam się zburzyć kilka funkcjonujących powszechnie przekonań na temat roli nagród finansowych i rzeczowych w motywowaniu ludzi. Okazuje się bowiem, że w sytuacjach, w których:

–  ludzie są dobrze dopasowani do stanowisk, na których pracują (lubią swoją pracę i znają się na niej),

– zadania wymagają kreatywności i elastyczności myślenia,

– cele mają charakter długofalowy, a nie doraźny,

stosowanie nagród może wręcz obniżyć efektywność pracy i skupiać uwagę pracowników bardziej na nagrodzie niż na celu działania. A tego zazwyczaj nie chcemy.

A co w miejsce nagród?

Zgodnie z wynikami badań Edwarda Deci i Richarda Rayana (Self-Determination Theory, 2000) dla budowania zaangażowania kluczowe znaczenie mają potrzeby: autonomii, relacji, kompetencji. Stwarzanie takich warunków pracy, w których pracownicy będę mieli możliwość jak najpełniejszego zaspokojenia tych potrzeb (łącznie) może stanowić drogę do sukcesu. Tak też funkcjonują firmy turkusowe, którymi ostatnio fascynuje się świat biznesu, za sprawą książki Frederica Laloux: Pracować inaczej.


Następny wpis:

SUR_W6A9595


© 2014 Ewa Schabek supported by all visual