Programy autorskie

01. Nowy etap w życiu

02. Ułóż relacje z pracą

03. Rozwiąż spór, zachowaj relacje

 1. 01. Nowy etap w życiu

  PRZEJŚĆ NA EMERYTURĘ I NIE ZWARIOWAĆ, CZYLI JAK PRZYGOTOWAĆ NOWY ETAP W SWOIM ŻYCIU.
  Dla tych, którzy chcą cieszyć się życiem po przejściu na emeryturę. Dla osób w dojrzałym wieku, które chcą przejść bądź rozważają przejście na emeryturę.
  W trakcie programu uczestnik:
  - dowie się kim jest i z czego czerpie satysfakcję wtedy, kiedy nie pracuje oraz jakie elementy pracy nadają obecnie sens jego życiu
  - zaplanuje jak realizować ważne dla niego wartości i potrzeby na emeryturze
  - zaplanuje swoją aktywność w najważniejszych obszarach
  - zdecyduje, o co powinien zadbać już teraz, aby zminimalizować stres związany ze zmianą w życiu.

 2. 02. Ułóż relacje z pracą

  ZDĄŻYĆ PRZED WYPALENIEM, CZYLI JAK UŁOŻYĆ SWOJE RELACJE Z PRACĄ
  Dla tych, którzy chcą odbudować swoje zaangażowanie w pracy.

  W trakcie programu uczestnik:
  - odkryje jakie są główne źródła spadku jego zaangażowania w pracy
  - określi swoje niedopasowania w pracy oraz zaplanuje działania, które pozwolą na większą zgodność
  - uświadomi sobie zasoby jakimi dysponuje i zaplanuje jak je lepiej wykorzystać w pracy
  - określi swoją misję zawodową i możliwe sposoby jej realizacji
  - nauczy się jak motywować siebie i innych.

 3. 03. Rozwiąż spór, zachowaj relacje

  PRZEZWYCIĘŻYĆ KONFLIKT, CZYLI JAK ROZWIĄZAĆ SPÓR ZACHOWUJĄC RELACJE
  Dla tych, którzy chcą poszukiwać rozwiązań akceptowalnych dla wszystkich stron.
  W trakcie programu uczestnik:
  - pozna istotę sytuacji konfliktowej
  - uzmysłowi sobie swoje odruchowe reakcje na konflikt i pozna inne możliwości
  - poszerzy swoje spostrzeganie sytuacji konfliktowej o nowe perspektywy
  - nauczy się jak dbać o swoje interesy i potrzeby, a nie upierać się przy swoim stanowisku w sprawie.


© 2014 Ewa Schabek supported by all visual