Zdążyć przed wypaleniem. Kiedy?

Skoro wypalanie się jest procesem to warto działać na jego wcześniejszych etapach, nie czekać do końca, kiedy uczucie wyczerpania nie pozwala na zdecydowane działanie.

Wypalenie jest procesem. Ma więc swój niewinny początek i ma swój, zazwyczaj dramatyczny, koniec. Wypalenie można zdefiniować jako„stan fizycznego, emocjonalnego i psychicznego wyczerpania, spowodowanego przez długotrwałe zaangażowanie w sytuacje, które są obciążające pod względem emocjonalnym” (wg A. Pines i E. Aronson). Taki stan byłby elementem końcowym całego procesu. Objawia się stanami niepokoju, cynizmem, alienacją społeczną, wreszcie depresją.


Co jest na początku? Jakie warunki są niezbędne, aby ten proces zapoczątkować? Mówi się, że aby było wypalenie wcześniej musi być zaangażowanie, w przeciwnym wypadku nie ma się co wypalać. Faktycznie wielu badaczy tego zjawiska wskazuje na wstępne oczekiwania i nastawienie do pracy, jako elementy, które, jeśli w trakcie rozwoju zawodowego zawiodą, mogą prowadzić do wypalenia.
Zazwyczaj na początku są wielkie nadzieje i aspiracje, trochę idealistyczne nastawienie do pracy, często chęć „zbawienia świata”, wysokie zaangażowanie. Naładowani ideami wkraczamy śmiało w życie zawodowe głównie po to, aby dokonywać zmian na lepsze. Do tego dochodzą zasoby (bądź ich brak), jakimi dysponujemy na starcie. Sprzyjające wypaleniu są: mała odporność na stres i niskie umiejętności radzenia sobie z nim, niewystarczający poziom kompetencji zawodowych, niskie poczucie skuteczności własnej, zewnętrzne ulokowanie poczucia kontroli, niskie kompetencje interpersonalne, perfekcjonizm.
Trudno też pomijać warunki zewnętrzne w jakich przychodzi nam działać – pozostańmy na razie jednak przy tym co w nas.
Można powiedzieć, że proces wypalenia jest stopniowym pozbywaniem się złudzeń co do własnych możliwości, znaczenia naszej pracy, doceniania naszych wysiłków, szansy na sukces.


Skoro jest to proces to warto działać na jego wcześniejszych etapach, nie czekać do końca, kiedy uczucie wyczerpania nie pozwala na zdecydowane działanie.
Jak zacząć ucieczkę do przodu? O tym w następnym odcinku, za tydzień.


Następny wpis:

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-burning-out-concept-burnout-syndrome-depression-sadness-match-lighten-up-flame-image70286876


© 2014 Ewa Schabek supported by all visual