COACH DIALOGU

Witaj jestem
Ewa Schabek

Psycholog

Psychoterapeutka

Mediatorka

Jestem psychologiem, psychoterapeutką, mediatorką i tym, kim bywam w konkretnej sytuacji, z konkretnymi osobami. Pracuję z ludźmi, którzy znaleźli się w kryzysie i potrzebują wsparcia na drodze do dalszego rozwoju.

Moją misją jest: tworzyć przestrzeń do dialogu. Jestem przekonana, że stworzenie możliwości podjęcia dialogu prowadzi do autentycznego spotkania i że to spotkanie jest terapeutyczne.

Do dialogu zapraszam w formie:

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu i przestrzegam Kodeksu Etycznego PTPP – Kodeks Etyczny – Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów i w zespole koleżeńskim, z zachowaniem anonimowości moich klientów.

Szybki kontakt