Otwieranie dialogów

Człowiek mówiący posiada część słowa, ale druga część przynależy słuchaczowi, dlatego znaczenie zawsze jest tworzone wspólnie w czasie konkretnej rozmowy.

(Jaakko Seikkula, Tom Arnkil: Otwarte dialogi)

 

Podejście terapeutyczne oparte na Otwartym Dialogu, stworzone w Finlandii przez Jakko Seikkula i Brigittę Alakare, polega na włączeniu w proces terapeutyczny klienta jego sieci społecznej i stworzeniu warunków do dialogu. Dialogiczność spotkania polega na tym, aby każdy z uczestników miał możliwość swobodnej wypowiedzi, był w tym wysłuchany i aby zaistniała reakcja na jego wypowiedź. W ten sposób jest szansa na realizację trzech istotnych potrzeb ludzkich: ekspresji, bycia zauważonym i bycia sprawczym. Tak prowadzony proces jest terapeutyczny. Więcej o Otwartym Dialogu .

Spotkania terapeutyczne w podejściu opartym na Otwartym Dialogu prowadzę:

  • w terapii osób będących w kryzysie psychicznym, gdzie udział sieci społecznej / rodziny Klienta jest istotny dla wspierania jego zdrowienia;
  • w terapii par.

Podstawowe zasady prowadzenia spotkań

• Poufność: Psychoterapeutka jest zobowiązana do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych od klienta w czasie terapii, a także faktu, że klient korzysta z terapii. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia klienta lub osób trzecich lub sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi osobami zaangażowanymi w proces leczenia klienta, psychoterapeutka udostępnia informacje za zgodą klienta.

• Czas: Sesja terapeutyczna trwa od 75 minut (w przypadku terapii pary) do 90 minut; częstotliwość zależy od indywidualnych potrzeb klienta, po każdym spotkaniu umawiane jest kolejne. Konsultacja terapeutyczna (pierwsze spotkanie) trwa 60 min.

• Miejsce: Sesje terapeutyczne odbywają się stacjonarnie w gabinecie w Poznaniu lub online – w przypadku terapii par.

• Role: Spotkania prowadzone są przez zespół, którego skład zależy od konkretnej sytuacji klienta. W skład zespołu, poza psychoterapeutką pełniącą rolę moderatora spotkania, może wchodzić ko-moderator i zespół reflektujący. Moderator (i ewentualnie ko-moderator) prowadzi spotkanie (zadaje pytania, pilnuje przestrzegania zasad, organizuje spotkanie). Osoby / osoba będąca w zespole reflektującym nie bierze aktywnego udziału w spotkaniu (nie zadaje pytań i nie odpowiada na pytania klientów), jej rola polega na przysłuchiwaniu się rozmowie i na prośbę moderatora, za zgodą Klientów, dzielenia się swoimi refleksjami i odczuciami.

Cennik: