Podejścia terapeutyczne

Pracuję w nurcie psychologii zorientowanej na proces, której twórcą jest Arnold Mindell. Posiadam uprawnienia Fundacji Studium Psychologii Procesu akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu do prowadzenia psychoterapii indywidualnej i pracy z grupami w ramach szkolenia pod superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii zorientowanej na proces.

W podejściu psychologii zorientowanej na proces skupiamy się na przepływie procesu życia, pojawiających się polaryzacjach i na przeszkodach w podążaniu za rozwojem swojej tożsamości. Integrujemy to, co odrzucane i nieświadome, a co domaga się uwagi poprzez pojawianie się w naszych snach, symptomach, odczuciach i relacjach.

Z klientami zmagającymi się z PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) pracuję metodą przedłużonej ekspozycji (Trauma Focused Cognitive Behavioural Therapy for PTSD – Prolonged Exposure Treatment Protocol). Metoda ta – opracowana przez prof. Ednę Foa – jest uznawana za jedną z najskuteczniejszych w redukcji symptomów PTSD. Wykorzystujemy w niej zjawisko habituacji, czyli oswajania lękowych wspomnień poprzez wielokrotne powtarzanie. Robimy to stopniowo, w bezpiecznej atmosferze.

Podstawowe zasady prowadzenia psychoterapii

• Konsultacja: Przed przystąpieniem do psychoterapii pierwsze spotkanie (bądź więcej, jeśli jest taka potrzeba) ma charakter konsultacyjny. Jego celem jest wzajemne poznanie się psychoterapeutki i klienta, określenie rodzaju problemów i sytuacji, w której jest klient, uzgodnienie celów terapii i czasu jej trwania.

• Poufność: Psychoterapeutka jest zobowiązana do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych od klienta w czasie terapii, a także faktu, że klient korzysta z terapii. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia klienta lub osób trzecich lub sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi osobami zaangażowanymi w proces leczenia klienta, psychoterapeutka udostępnia informacje za zgodą klienta.

• Czas: Sesja terapeutyczna trwa 50 minut, w przypadku terapii PTSD metodą wydłużonej ekspozycji do 90 minut; długość procesu terapeutycznego zależy od uzgodnionych celów terapii i może mieć charakter krótkoterminowy (do kilku-, kilkunastu sesji), średniookresowy (do roku) lub długoterminowy (powyżej roku).

• Miejsce: Sesje terapeutyczne odbywają się stacjonarnie w gabinecie w Poznaniu lub online.

Cennik: